Wat doet Stichting 1 Klein Gebaar

1 Klein Gebaar van de een kan voor de ander een enorm plezier zijn. Daar kwamen we achter toen we begonnen met onze initiatieven. Nou kunnen we misschien niet de hele wereld helpen, maar zeker wel de mensen van wie we de signalen opvangen. De mensen waarvan we het als hulpverleners zien en weten maar vaak alleen niet weten waar we voor hen met hulpvragen terecht kunnen. Maar ook de buurvrouw van wie je weet dat ze financieel heel slecht zit maar geen hulp krijgt. Of misschien wel die ene alleenstaande moeder van 3 op het schoolplein die je zo hard veroordeeld omdat ze altijd te laat is en zich nooit aanmeld voor ouderactiviteiten. Om er vervolgens achter te komen dat ze 2 baantjes heeft om het financieel net te redden. Daar springen wij in en helpen met kleding, speelgoed en onze andere initiatieven.

 

Stichting 1 Klein gebaar helpt met kleding en andere spullen die we het hele jaar door inzamelen om de ondertussen meer dan 105 gezinnen 11 senioren en heel veel kinderen te ondersteunen die in Groot Venlo in armoede leven.

Vrijwilligers

1 Klein Gebaar werkt volledig op ervaringsdeskundigen en vrijwilligers, die zijn van groot belang voor onze kleine organisatie. Ze helpen met alle voorkomende taken in de kledingafdeling, het sorteren en verspreiden van speelgoed en het begeleiden van activiteiten die we organiseren. 

Maar ook met het aanvragen voor organisaties zoals Stichting leergeld, sport/cultuur fonds, Linda foundation e.d.


Doelstelling

De doelstelling van 1 Klein Gebaar is meerledig:

  • Ondersteunen van gezinnen (en sinds kort ook senioren) die het financieel niet redden door middel van kleding, schoenen, speelgoed en projecten zoals de verjaardagsdozen maar ook de sinterklaas en kerstpakketten.
  • Bewustwording creëren  voor het bestaan van deze groep mensen.
  • Ondersteunen van organisaties en hulpverleners die zich in deze omgeving inzetten voor de enorme groep kinderen die opgroeien in kwetsbare leefomstandigheden zoals armoede.
  • Verbeteren van de (materialistische) thuissituatie van kinderen die opgroeien in armoede d.m.v. het vervangen van meubeltjes en klein huisraad.
  • Ondersteunen van moeders d.m.v. babypakketten, babykleding, verzorgingsartikelen en soms zelfs de complete babyuitzet. Tienermoeders voor verbindingen in contact brengen met lotgenoten  en ervaren moeders.

 

Doelgroep

De doelgroep die we helpen zijn huishoudens die het financieel niet redden, maar met hun hulpvraag nergens anders terecht kunnen.

  • Gezinnen die tussen wal en schip vallen wat betreft de hulpregelingen van gemeente of voedselbank.
  • Kinderen die opgroeien in armoede of andere kwetsbare leefomstandigheden.
  • Senioren/alleenstaanden die het financieel niet redden en niet in aanmerking komen voor andere hulp.
  • Kinderen die in woongroepen en begeleid wonen opgroeien en waarvoor de hulp niet adequaat geregeld is.

Werkgebied

Het werkgebied van Stichting 1 Klein Gebaar is Groot Venlo en de omliggende steden en dorpen tot Roermond e.o.

 

Algemeen beleid

.

Persoonlijke Visie

Eigenlijk is het heel simpel.

We leven in een prachtig welvarend land wat in principe zelf voor zijn inwoners zou kunnen zorgen en voor een groot deel van de inwoners doen ze dat ook. Helaas is dat nog steeds niet zo in het armoedebeleid en alhoewel we steeds een stapje dichterbij komen zijn er nog steeds mensen die tussen wal en schip vallen.

 

Dus zolang die mensen nog niet geholpen worden door onze regering, gemeentes en hulpregelingen zullen er altijd organisaties als de onze blijven bestaan die helpen waar ze kunnen. Hun tijd, hart, diensten en talent inzetten om hen te helpen die zij vergeten.. Zou het goed geregeld zijn voor iedereen, ook de gezinnen die wij helpen, zouden organisaties als de onze niet hoeven bestaan. We doen dit met ontzettend veel liefde en plezier en dat zullen we vast ook nog vele jaren blijven doen. Dat neemt echter niet weg dat er betere hulpregelingen zouden moeten zijn voor hen die er tussen vallen.

 

Maar dat lieve mensen is maar onze persoonlijke mening en visie.

Tot die dag komt helpen we waar we kunnen met wat we hebben en van alle lieve mensen krijgen om mee te helpen.