Visie

Wij geloven erin dat er een heleboel is wat we als maatschappij samen kunnen betekenen voor onze kinderen, simpelweg door de handen ineen te zetten en je spullen, tijd en talent te schenken aan iemand die het financieel niet red. Samen staan we sterk en kunnen we zorgen dat we het allemaal iets beter redden in ons mooie Limburg.

Doel

Het doel van Stichting 1 Klein Gebaar is om gezinnen die het financieel niet redden te ondersteunen met kleding, speelgoed, en babyspullen maar ook de belangrijke feestdagen ieder jaar. Dit doen we door het bijeen brengen van financiële/materiële middelen en ze zo in te zetten dat we een beetje verlichting kunnen brengen in deze zware financiële tijden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting 1 Klein Gebaar is eigenlijk heel eenvoudig. Noch het bestuur, noch vrijwilligers ontvangen een  financiële of materiële beloning voor het werk wat ze doen voor de stichting. De  leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden. Gelden die binnenkomen worden alleen gebruikt voor projecten en vaste lasten van Stichting 1 Klein Gebaar.